Guia bàsica de Twitter per empreses

Twitter és actualment la xarxa més potent a nivell de quantitat de missatges publicats diàriament, tant d’empreses com de particulars. És una xarxa de microbloging que ha canviat la forma i manera de fer en el sentit de les xarxes socials. Twitter

Primers passos a Twitter:

1. Registre: com la resta de xarxes, el registre és la part més senzilla i a Twitter solament s’han de donar quatre dades sobre el perfil que es vol crear. El nom públic que els usuaris de Twitter veuran de l’empresa anirà seguit del símbol “@”, per exemple @Dolors_guillen.

Continua la lectura de “Guia bàsica de Twitter per empreses”

Anuncis