La RSC a les micropimes

* Traducció del castellà de l’article original publicat al mitjà Cat.Econòmica el passat 21/04/2016

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) es basa en la gestió i direcció dels impactes que una empresa aconsegueix a través de la seva activitat i com la genera sobre els seus clients, treballadors, comunitat i sobre qualsevol agent involucrat directa o indirectament.

Es parla de RSC normalment fent al·lusió a les grans empreses que són les primeres que van adquirir aquest concepte, segurament per temes de pressupost, i que posava en valor en el sector el poder de l’esmentada empresa per realitzar aquest tipus d’accions socials, laborals o medioambientals. Aquestes accions requerien normalment d’una important inversió, ja que estan relacionades amb accions socials en països no desenvolupats, en la compra i instal·lació de maquinaria ecològica, en inversió en millores estructurals…

RSC

Actualment qualsevol empresa, independentment del seu tamany, de la seva facturació o del tipus de societat que sigui, pot implementar accions i programes de RSC, ja que parlem més de gestió de que pressupost.

Continua la lectura de “La RSC a les micropimes”

Anuncis

Eines de productivitat per ser més eficaços

* Traducció del castellà de l’article original publicat al mitjà Cat.Econòmica el passat 23/03/2016

En aquesta societat actual en la que cada vegada és disposem de noves tecnologies i aplicacions digitals, existeixen moltes que ens fan la vida més fàcil i que posen al nostre abast eines de productivitat que permeten que la nostra feina diària sigui més rendible.

En el cas dels autònoms, els freelance, les startups… que disposen de pocs recursos, tant econòmics com materials i humans, aquestes eines proporcionen el suport que ens permet ser més eficaços en la nostra tasca.

Les eines de productivitat com a tal són totes aquelles, que de la manera que sigui, creen un entorn més resolutiu davant de problemàtiques de treball diari i rutines, i que fan que el temps no sigui un factor a la contra.

eines de productivitat

Existeixen eines de moltes característiques i enfocades a diferents aspectes de la organització i la eficàcia, però cal destacar les següents, a nivell general:
Continua la lectura de “Eines de productivitat per ser més eficaços”