Avís legal

DOLORS A LA XARXA o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, DOLORS A LA XARXA no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant DOLORS A LA XARXA tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel · lectual s’estén, a més del contingut inclòs a DOLORS A LA XARXA, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

DOLORS A LA XARXA ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, DOLORS A LA XARXA no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. DOLORS A LA XARXA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

DOLORS A LA XARXA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel · lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui fer l ‘usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas DOLORS A LA XARXA, les seves sucursals i / o centres de treball, els seus directors i / o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l’ús i / o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

DOLORS A LA XARXA no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat ia risc i ventura exclusiva de l’usuari. DOLORS A LA XARXA no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per oa través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant al connectar a la web de DOLORS A LA XARXA com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL · LECTUAL

Aquest blog és propietat de DOLORS A LA XARXA Els drets de Propietat Intel · lectual i d ‘explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i / o dominada de DOLORS A LA XARXA, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per DOLORS A LA XARXA, per les seves societats filials i / o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel · lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de DOLORS A LA XARXA l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de DOLORS A LA XARXA

NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOC

Si vols participar en els nostres blocs, hauràs d’acceptar aquestes regles:

1. – Responsabilitat de l’Usuari. En participar en els blocs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis a través d’aquells, garantint DOLORS A LA XARXA la total indemnitat davant qualsevol reclamació que pogués plantejar-per tals conceptes.

En cas que els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel · lectual o industrial, l’usuari garanteix que és el seu propietari o compte amb l’autorització del propietari per difondre’l en els Blogs.

I s’eximeix DOLORS A LA XARXA de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per tals conceptes.

2. L’usuari haurà, abans de publicar un missatge, escollir el bloc apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del bloc podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directament o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al normal desenvolupament dels temes dels blocs.

3. L’usuari haurà de respectar la resta d’usuaris. L’usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions dels altres usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blocs.

4. DOLORS A LA XARXA es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats en els blocs de la web conforme als termes i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5. DOLORS A LA XARXA no és responsable del publicat als blocs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada en els mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6. DOLORS A LA XARXA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del servei de blocs del web, podent modificar, suspendre o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

7. En el cas que un usuari pugui veure afectat per actuacions il · legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d’altres usuaris, ho pot posar en coneixement de DOLORS A LA XARXA, a través del correu electrònic dolorsguillenm@gmail.com, indicant en la referència de l’assumpte “moderació de blocs”, perquè DOLORS A LA XARXA pugui moderar o eliminar els mateixos.

8. L’usuari mantindrà indemne DOLORS A LA XARXA davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-pels missatges que l’usuari hagi difós en els blocs o per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització per l’usuari dels blocs de la web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Anuncis